El Clúster Vitivinícola Català, INNOVI, ha posat en marxa un mercat online de raïm. Aquesta eina, accessible a través dels navegadors web de mòbils i ordinadors, permet publicar als viticultors les ofertes de raïm i als elaboradors les seves demandes concretes de raïm

Aquesta nova aplicació, anomenada Mora, és el resultat d’un dels projectes que INNOVI va posar en marxa conjuntament amb l’Associació de Viticultors del Penedès, Gramona, Torres i Raw data, per crear un canal de comunicació entre l’oferta i la demanda de productes i serveis agrícoles i industrials. En aquesta primera fase les ofertes i demandes es limitaran al raïm, la matèria primera imprescindible per l’elaboració de vins i escumosos.

L’accés a la plataforma Mora és gratuït i permet “publicar les ofertes i demandes de raïm d’una manera senzilla i detallada amb informacions com la varietat o la DO; el tipus de producció (biodinàmica, ecològica o convencional); el mètode de collita (a mà o a màquina); el rendiment en kg per Ha; el tipus de formació dels ceps (en vas, emparrats, etc.), entre d’altres conceptes rellevants per la qualitat del raïm. Amb aquesta informació l’elaborador pot fer una recerca més acurada entre les diferents ofertes provinents dels viticultors“. Per altra banda, l’elaborador també pot detallar amb exactitud les seves necessitats quan publica la seva demanda.

Per una banda MORA contribueix en la millora de la planificació de la verema dels viticultors i de l’altra dona visibilitat a cellers que tenen dificultats en l’accés a ofertes per determinades varietats, volums i/o característiques de les vinyes. L’objectiu de l’eina és permetre la connexió entre oferta i demanda de forma directa. Un cop en contacte, l’operació de compra-venda es fa directament entre ambdues parts sense intermediació“, expliquen fonts del projecte.

El desenvolupament d’aquesta eina ha estat finançada a través dels ajuts de recolzament a les Agrupacions Empresarials Innovadores amb l’objectiu de millorar la competitivitat de  les petites i mitjanes empreses del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.

SOBRE INNOVI

INNOVI, clúster vitivinícola català, és una associació sense ànim de lucre acreditada com a AEI (Associació d’Empreses Innovadores) del Ministeri d’Indústria i forma part del programa Catalunya Clústers de la Generalitat de Catalunya. La missió d’INNOVI és promoure la competitivitat de les empreses de la cadena de valor vitivinícola, per afrontar favorablement la globalització mitjançant la innovació,  consolidant de la regió vinícola de Catalunya com a referent en matèria d’innovació i qualitat global.

El clúster INNOVI està obert a tota la cadena de valor vitivinícola i els seus agents i institucions de suport. Des de viticultors, elaboradors de vi i escumosos, proveïdors (maquinària, ampolles, taps, càpsules, etc.), empreses de serveis auxiliars, distribució i venda, així com universitats i centres tecnològics, associacions i administracions que actuen en el sector. Actualment són més de 70 socis de tota la cadena de valor vitivinícola.