L’estudi de sòls a través de 76 sondatges a les seves vinyes, donarà a conèixer la realitat del terrer, analitzant en profunditat els 4 elements claus que el conformen: relleu, geologia, clima i diversitat. Aquesta iniciativa permetrà comprendre millor la composició de cadascuna de les seves parcel·les per a aconseguir una millor plantació de les diferents varietats i posarà més encara en valor la vinya antiga

La història de Juvé & Camps està lligada a l’elaboració de caves de gran qualitat, concretament Grans Reserves. En el seu centenari i amb l’objectiu de seguir amb l’excels treball de tantes generacions, el celler s’ha proposat conèixer a la perfecció cada hectàrea de la seva finca d’Espiells per a posteriors planificacions i explotacions de la vinya. “Per a definir el terroir és molt important conèixer els quatre elements que el formen: el relleu, la geologia, el clima i la biodiversitat”, assegura Joaquín Cámara, director executiu de Diagnoterra i encarregat del projecte. A principis d’abril, Juvé & Camps va iniciar el projecte d’estudi de sòls de la finca d‘Espiells obrint 76 rases, d’entre 1,5 i 2 metres de profunditat cadascuna, en funció de la profunditat efectiva de les arrels; és a dir, fins on arriba el 80% del sistema radicular.

Cámara farà “un minuciós treball que implica un exhaustiu estudi físic del terreny per a poder descriure i categoritzar les diferents capes i que es completarà amb anàlisis fisicoquímiques de la composició dels sòls. D’aquesta manera, es coneixeran quins minerals i en quins percentatges hi ha, així com el pH, la riquesa en matèria orgànica, entre altres valors dels sòls“. A més, es realitzaran fins a 260 sondejos (petites perforacions) per a definir els limits de cada parcel·la.

Aquest estudi ens permetrà conèixer en profunditat la realitat del nostre terrer i ens ajudarà a comprendre la composició i l’estat de cada vinya per a poder treballar-la millor i valorar, en el moment de la plantació, quina seria la millor varietat per a cada parcel·la”, apunta Pep Jiménez, director de viticultura de Juvé & Camps. A més, l’estudi posarà en valor les vinyes antigues. Segons Jiménez, “quan obres una rasa i comproves l’abast de les arrels i el seu entramat, t’adones del gran valor que tens en el subsol i la gran pèrdua que suposa arrencar-lo”.  L’estudi delimitarà i caracteritzarà cartogràficament les zones, en funció dels paràmetres que defineixin el mitjà. Totes aquestes accions serviran per a planificar i ordenar del cultiu de la vinya. 100 anys elaborant Grans Reserves

Juvé & Camps podrà crear unitats de maneig per a l’optimització de la gestió del sòl i del cultiu com a base per a la planificació d’input i el disseny de la viticultura de precisió. De la mateixa manera, tindrà al seu abast la realització d’estudis econòmics i tècnics de viabilitat de l’aprofitament, de terres amb vinya i també de l’elaboració de dissenys òptims per a la millora del cultiu. Tot això inclou la selecció de parcel·les experimentals localitzades en cadascuna de les zones prèviament distingides com a base de la recerca.

Amb aquest estudi, Juvé & Camps posa en valor la seva llarga tradició en la cura de la vinya, en la tradició i en la filosofia d’elaboració dels seus caves que, des de la vinya fins a la copa, reben totes les atencions necessàries. “El celler aposta fermament per continuar amb aquesta labor que remarca la importància de ser fidels al territori, al paisatge i a les necessitats climàtiques de cadascuna de les finques que posseeix per a donar lloc a grans caves que es podran gaudir en un futur“.