Comunicat davant la preocupant situació de canvi climàtic que afecta al cultiu de la vinya i al desenvolupament socioeconòmic del sector

Durant els darrers anys, el territori de la DOQ Priorat ha patit les conseqüències de les anomalies climatològiques provocades pel canvi climàtic. Aquesta situació s’ha fet més evident amb la desaparició de dues de les quatre estacions, convertint el període anual en hivern i estiu, fent gairebé desaparèixer la primavera i la tardor.

Durant el repòs hivernal de la vinya els canvis en la climatologia no són motiu d’alarma excepte per uns períodes més llargs de sequera, cosa gens habitual, ja que els hiverns solien ser humits i frescos. A més, els dies antigament eren humits i ara han passat a ser secs i les tempestes d’hivern s’han convertit en menys freqüents i més virulentes.

En contrapunt, els mesos considerats d’estiu venen marcats per temperatures cada vegada més altes i amb unes puntes de calor extrema. Mentre que les pluges primaverals i de tardor són cada vegada més localitzades en períodes de pocs dies i, a la vegada, són més copioses de l’habitual.

Aquesta realitat climàtica ens evidencia que ens hem de fixar com a objectiu prioritari l’ús i la gestió dels recursos hídrics per no posar en risc el futur de la producció de raïm i l’imprescindible necessitat d’abastiment d’aigua a les poblacions i empreses del territori.

Una imatge d’aquests dies de l’embassament de Siurana. Foto de Daniel Yeste @danitonski.

La zona de producció de la DOQ Priorat s’ha desenvolupat durant els darrers anys gràcies a una producció agrícola de precisió, no industrial i reconeguda internacionalment. Aquest és el principal actiu del territori: mantenir la qualitat de la producció que caracteritza els vins del Priorat. A l’igual que preservar la qualitat paisatgística i mosaica on la mà humana hi és molt present, repercutint en el propi valor econòmic del vi i en la biodiversitat que s’hi empara.

La DOQ Priorat està treballant per aconseguir que la major part dels cellers i de les persones que viuen del camp, dins la zona de producció, estiguin alineats amb les pràctiques ambientals sostenibles al llarg de tota la seva cadena de valor. Un dels reptes ambientals que treballem es deriva de l’escassetat dels recursos, especialment i en concret de la disponibilitat de l’aigua. La manca del recurs o la baixa eficiència de l’ús d’aquest bé pot arribar a ser una amenaça greu si no es gestiona adequadament.

Per tant, manifestem:

Que l’ús dels recursos hídrics de la comarca del Priorat es posi al servei del manteniment de la qualitat del raïm, i que no vagi encaminat cap un increment de la producció.

Que es faci un treball i valoració eficient de les necessitats de les poblacions i dels agents econòmics ( cellers, restauració, habitatge, serveis, ..) que operen a la DOQ, per tal de garantir la qualitat i volum d’aigua imprescindible per el seu correcte desenvolupament.

Imatge també de l’embassament de Siurana d’aquests dies. Foto de Daniel Yestes @danitonski

Instar als agents implicats en la presa de decisions respecte a l’ús de l’aigua de la conca del Siurana: el Departament d’Acció Climàtica i l’ACA, perquè el més aviat possible proposin solucions immediates i efectives per garantir l’aigua de consum domèstic, industrial i agrícola que el territori de la DOQ Priorat requereix.

Salustià Álvarez, President de la Denominació d’Origen Qualificada Priorat.