Vins Vinents ha presentat avui un total de 63 recomanacions pel full de ruta del sector de la vinya i el vi a Catalunya a partir del treball iniciat el novembre de 2019 i en el que hi han participat més de cent persones en el decurs de deu sessions presencials i sis sessions telemàtiques. Una de les conclusions apunta al fet que “es fa evident la necessitat de vertebrar millor el sector del vi i millorar la rendibilitat de tota la cadena de valor“. Valentí Roqueta, president de l’Associació Vinícola Catalana ha estat contundent: “El país ha de ser més conscient de que el sector del vi és un factor estratègic per -entre altres coses- difondre els nostres valors culturals“.

Aquest matí, el director general de l’INCAVI, Salvador Puig, i el citat Valentí Roqueta, fet públiques tot un seguit de recomanacions i conclusions fruit d’aquest procés participatiu i han de marcar les línies estratègiques del sector del vi a Catalunya per la propera dècada 2020-30. Unes conclusions que es va presentar el passat 11 de gener al Consell Assessor de l’INCAVI, format per les dotze denominacions d’origen catalanes, JARC, Unió de Pagesos, Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, AECAVA, ACC1Ó, Prodeca i els Departaments d’Agricultura, Empresa i Coneixement, Salut i Cultura de la Generalitat de Catalunya. Una presentació d’aquests debats i de la realitat del món del vi català que per Puig seria també “interessant de presentar de manera presencial durant aquest any 2021 en alguna mena d’acte presencial al que poguessin assistir participants d’abast mundial, sempre i quan la situació actual ho permeti“.

Les principals idees a partir de 63 recomanacions

Vins Vinents va començar el mes de novembre de 2019 i la seva previsió era que durés fins al juny del 2020, amb sessions presencials i de debat des del novembre fins al maig de 2020. Segons Salvador Puig, “era clau analitzar com estava el sector, per a poder tenir una bona diagnosi i poder traçar un full de ruta participat amb el sector”. Malauradament, la COVID va fer canviar el procés participatiu, allargant-lo uns mesos més i, alhora, es van organitzar les sessions de forma telemàtica i incorporant també els nous reptes que aquesta pandèmia està portant al sector. Com ha explicat Roqueta, “la COVID ha estat també un catalitzador de tendències, allò realment important s’ha posat més en evidència i s’han intentat també recollir aquestes tendències”.

Fins a data d’avui, hi han participat un centenar de persones, distribuïdes en els quatre grups de treball (Organització del Sector, Economia i Mercats, Recerca, desenvolupament i Transferència Tecnològica i Comunicació i Cultura del vi), s’han organitzat deu sessions presencials i sis sessions telemàtiques, qüestionaris i enquestes en línia. S’ha elaborat un resum de tot el procés, amb totes les conclusions, que es pot consultar aquí: https://vinsvinents.cat/document_resum_final_vinsvinents.pdf

Per la seva part, Salvador Puig, ha explicat les idees força que s’han recollit en tot el procés en cada grup de treball. “Aquestes són, pel que fa l’organització del sector, millorar la vertebració del sector a nivell de les DO i de tots els agents del sector crear un marc comú de promoció i desenvolupament del sector; reforçar les eines de l’Administració (DARP, INCAVI, etc.) per a perfeccionar els sistemes de control, de desenvolupament i dinamització, i de participació dels representants del sector en les polítiques i actuacions que s’han de portar a terme“, ha dit Puig.

Pel que fa economia i mercats, les principals recomanacions van ser “la necessitat d’augmentar el consum moderat de vi a Catalunya, aconseguint arribar als consumidors més joves, pel que és necessari establir estratègies d’acostament al col·lectiu; desenvolupar estratègies globals de diversificació econòmica i territori, vinculades a altres activitats amb potencial turístic, especialment a través de l’enoturisme i retribuir bé als viticultors, com a pilar fonamental de la sostenibilitat del sector i millorar la rendibilitat de tota la cadena de valor”.

Pel que fa el grup de recerca, les idees més importants són que “cal reaccionar amb urgència davant del canvi climàtic i els seus efectes, potents, transversals i durables, que afecten la pervivència del sector i això passa per potenciar la R+D+T per aconseguir l’adaptació a les noves condicions canviants, no perdre la qualitat i assolir productes saludables; i reestructurar l’organització de R+D+T al sector vitivinícola de Catalunya en línia amb les necessitats reals del sector, creant organitzacions competitives a nivell internacional, per tal d’aconseguir una molt millor coordinació i transferència de coneixements entre els agents implicats, i poder optar a fons de finançament per poder enfrontar-se als reptes de la viticultura i enologia del segle XXI“.

Pel que fa el grup de Comunicació i Cultura del vi, les idees força són que “cal incrementar els recursos humans (major professionalització) i econòmics destinats a la comunicació i el màrqueting del vi per part dels cellers i organitzacions del sector i facilitar la diferenciació entre la comunicació, el màrqueting i la feina d’un/a periodista. També que cal crear continguts que vagin més enllà del producte i permetin aprofundir i fer difusió de la realitat històrica, social, econòmica i cultural del vi, per arribar a tot tipus de públic i trobar, així, finestres als mitjans especialitzats, i també generalistes“.

La continuïtat de Vins Vinents

Es crearà un Comitè de Seguiment de Vins Vinents, format per l’INCAVI i representants del sector i que vetllarà pel seu compliment. Al mateix temps, els quatre grups de treball continuaran treballant per tal de aprofundir les idees i recomanacions de Vins Vinents per reportar al Comitè de Seguiment.

Com ha explicat Valentí Roqueta, “Vins Vinents és una plataforma fantàstica de reflexió i estudi constant i permanent per aconseguir reforçar la realitat de Catalunya com a país de vins d’una forma més coherent”. Puig ha reivindicat la fortalesa del sector vitivinícola català i que cal que “continuï endavant sense por, apostar per la qualitat i ha recordat, com va dir el sommelier Josep Roca, “no tenim res a envejar a qualsevol país vinícola del món”.

Material complementari:

Web de vins vinents

Document Resum i Conclusions de Vins Vinents

Vídeo resum amb les Conclusions de Vins Vinents

Canal You Tube Vins Vinents – vídeos resum d’algunes jornades i intervencions d’alguns membre de Vins Vinents.