Durant l’any 2019, gairebé un 47% del vi català amb DO es va comercialitzar a Catalunya, seguint la tendència dels darrers anys. L’Institut Català del Vi i la Vinya ha presentat avui una eina de visualització de dades per poder conèixer les xifres de facturació, volum, preu d’ampolla del vi català i comercialització per països dels darrers 4 anys

L’Institut Català de la Vinya i el Vi ha presentat avui una eina per visualitzar les darreres dades de comercialització del vi amb DO catalana. Aquestes dades, que són les que faciliten trimestralment els consells reguladors de les denominacions d’origen catalanes i que recopilen les dades dels seus cellers inscrits, ja es podien consultar al web de l’INCAVI, però no d’una manera visual com ara, amb diferents filtres i de forma comparativa amb d’altres anys.

L’eina de visualització permet accedir a dades sobre nombre d’ampolles comercialitzades, facturació i preu mig d’ampolla per Denominació d’Origen i segons diferents països i mercats i segons tipus de vins. “És una eina que pot ser molt útil per les DO i pels cellers, per poder conèixer aquells mercats més interessants i en creixement, així com per establir estratègies i suposa un pas més cap a la transparència i l’obertura de dades”, ha explicat el director general de l’INCAVI, Salvador Puig.

Francesc Xavier Agell, Cap de Secretaria de l’Institut Català del Vi.

Una informació que s’anirà actualitzant trimestralment quan les Denominacions d’Origen envien la informació a l’INCAVI. En aquest primer estudi,  no hi han encara les dades de la DO Alella i la DO Cava, tot i que, tal i com ha explicat Xavier Agell, cap de secretaria de l’INCAVI, “la voluntat és incloure també aquestes DO’s per a poder tenir una informació més completa de la realitat del sector vinícola català”.

El vi català es referma en el mercat de casa nostra

Com ha explicat el director general de l’INCAVI, “es confirma la tendència que el sector català es reforça en el mercat català, una resposta també a les estratègies que s’estan duent a terme des dels celles, les DO’s i l’administració, per incrementar el coneixement i el consum de vi català a Catalunya i reforçant els valors de sostenibilitat i proximitat”.

Una altra tendència, que ha explicat el cap de Secretaria de l’INCAVI, Xavier Agell, és l’increment de valor que està tenint el vi català, amb un preu sortida de celler per ampolla de 2,83 € al 2015 i de 3,274 € al 2019. “Aquest increment del valor també respon a la voluntat dels cellers i les DO’s en donar un major valor afegit als vins catalans”.

Cal mencionar també que la baixada en la comercialització de vins (un 5% menys que l’any anterior) es deu a què les veremes de 2017 i de 2018 van ser menys productives, a causa de la sequera i del míldiu, respectivament.

Salvador Puig, director de l’INCAVI.

El 2019 es van comercialitzar 100,8 milions d’ampolles

L’any 2019 es van comercialitzar un total de 100,8 milions d’ampolles de vi, amb una facturació de 314,8 milions d’euros i un preu mig per ampolla de 3,123 euros. En total, es va vendre un 5% menys que al 2018, però el preu per ampolla ha pujat un 1%. Gairebé el 47% del vi elaborat a Catalunya amb DO es comercialitza al mercat català, una xifra que es consolida any rere any. Un 17% es comercialitza a l’estat espanyol, un 23% a Europa i un 13% a tercers països. Si analitzem mercat per mercat, el vi català amb DO a Catalunya es consolida, sent el mercat principal, amb un 47 milions d’ampolles venudes, gairebé un 47% del total comercialitzat, per un valor de 153,8 milions d’euros i un preu mitjà per ampolla de 3,274, tres xifres que incrementen respecte el 2018.

El mercat estatal baixa gairebé un 16%, amb la comercialització de 17,7 milions d’ampolles. La facturació global també disminueix amb 52,2 milions d’euros, gairebé un 17% menys i el preu mitjà d’ampolla és de 2,9 euros. Pel que fa el mercat europeu, s’hi van destinar 23 milions d’ampolles de vins, un 3% menys que al 2018, per un valor de 59 milions d’euros i un preu mig per ampolla de 2,57 euros. Els principals mercats són el Regne Unit, Alemanya i Suècia.

Si analitzem els tercers països, es van comercialitzar un total de 13 milions d’ampolles per un valor de 49,4 milions d’euros, un 11% menys que al 2018. El preu mig per ampolla va ser de 3,79 euros. Els principals mercats són Estats Units i Canadà.

Aquestes dades s’han extret de la informació facilitada per 611 cellers de totes les DO’s catalanes excepte la DO Alella i la DO Cava. Podeu consultar l’eina de visualització aquí: Dades de comercialització de vi català amb DO . En la roda de premsa també s’ha avançat que en aquests moments s’està treballant per tal de poder oferir dades actualitzades de l’any 2020 que permetran oferir una radiografia de l’estat del vi català i l’afectació que ha pogut tenir la pandèmia, amb dades tancades de verema 2020 i l’informe Nielsen sobre consum de vi català al 2020.

Aquí podeu consultar el document complert sobre les dades de comercialització de les Denominacions d’Origen catalanes:

Comercialització any 2019