La Costa Daurada i les Terres de l’Ebre treballen intensament per tal de consolidar-se com a destinacions turístiques familiars de referència amb una innovadora oferta especialitzada en aquest segment de visitants, fruit de la feina conjunta del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona i el sector turístic durant els darrers tres anys. “Ha estat gràcies a la gestió per part del Patronat de Turisme de tres de les operacions del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) turisTIC en família, liderat des de la Diputació de Tarragona. A més de la creació de noves experiències, aquest treball ha aconseguit la implicació d’una xarxa de més d’un centenar d’agents públics i privats en el disseny i l’impuls del turisme familiar amb criteris d’especialització, innovació i sostenibilitat“, expliquen fonts del citat organisme.

El món de la vinya s’obre a les famílies amb noves experiències

El desenvolupament de l’enoturisme orientat a les famílies ha estat un plantejament estratègic per tal de millorar l’oferta turística i diversificar-la cap a nous públics que tradicionalment no contemplaven aquest com un àmbit de referència. En aquest projecte destaca la proposta l’operació Vinya en família “que ha permès crear una vintena d’activitats noves especialment destinades al públic familiar a la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre“, comenten. “Aquestes van dissenyar-se i s’han implementat a conseqüència de l’assessorament i acompanyament que el Patronat va oferir a cellers, allotjaments i restaurants“. Les propostes generades s’han recollit en un Portafolis d’experiències familiars que es pot consultar online i inclou “una gran varietat pel que fa a les categories: reptes i jocs, natura o cultura i també té en compte aspectes com les edats dels infants, les  característiques de la visita i els espais o l’idioma en què s’ofereix“.

En el marc de l’operació per impulsar l’enoturisme familiar també s’ha publicat la primera Guia de bones pràctiques amb principis i recomanacions per al desenvolupament d’aquest producte a la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre. “El treball es basa en les necessitats i tendències identificades en els estudis, jornades i tallers participatius amb el sector organitzats durant els darrers dos anys“. El document es pot consultar i inclou 10 punts clau a tenir en compte, com per exemple, pensar en tots els membres de la família, oferir experiències vivencials i compartides, comunicar de manera efectiva, ser empàtics, accessibles i sostenibles. En paral·lel, s’ha elaborat una Carta de Compromís adreçada als agents turístics dels territoris del vi de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre que vol aconseguir l’adhesió a la Guia de bones pràctiques per a la posada en pràctica de les seves recomanacions.

Altres propostes per potenciar el turisme familiar

El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha desplegat dues operacions del PECT TurisTIC en família: Patrimoni Cultural i Platja Innovadora. Es tracta de nous catàlegs de propostes experiencials, pautes per adaptar els equipaments i els recursos turístics a les famílies de manera sostenible i responsable, juntament amb un nou relat que posa al centre els infants són alguns dels resultats més destacats d’aquestes operacions. La col·laboració amb el Centre Tecnològic Eurecat ha permès transformar tecnològicament algunes de les necessitats detectades durant el desplegament de les diferents operacions. El resultat ha estat la creació per part d’Eurecat de la web-app Costa Daurada & Terres de l’Ebre Trip&Kids destinada a públic final i de la plataforma TDS2+ per a la gestió i anàlisi d’informació basada en la intel·ligència de dades.

Enoturisme al Celler Mas del Botó, a Alforja (Baix Camp).

Per a la presidenta del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, Meritxell Roigé, “un projecte com aquest, que uneix el nostre territori de nord a sud a través del turisme familiar, fa que la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre esdevinguin, una vegada més, un model en la creació de producte turístic. Treballar en tres eixos com són les platges, el patrimoni i l’enoturisme, aporta una visió estratègica més molt més àmplia i posiciona les nostres marques com a destinacions de referència, especialitzades i amb una oferta innovadora i de qualitat pensada per al públic familiar”.

Segons el diputat de Projectes Europeus i Regió del Coneixement de la Diputació de Tarragona, Pere Granados, el projecte PECT TurisTIC en família “significa una eina molt important per convertir les nostres destinacions en més competitives i millorar la satisfacció dels nostres visitants i, en aquest cas en concret, sobre el target de turisme familiar. Creiem que ara tenim la gran oportunitat de començar a treballar i convertir-nos definitivament en destinacions turístiques sostenibles i ,sobretot, també intel·ligents, amb l’aplicació de totes aquestes innovacions que teniu a les vostres mans per tal de començar a aplicar-les”.