L’Ajuntament de Cambrils ha adquirit tot el conjunt d’objectes museístics recollits per la Cooperativa Agrícola de Cambrils, tal i com es va donar a conèixer al darrer Ple de l’any. Es tracta de prop de 800 objectes, sobretot de caràcter etnològic, però també d’art, ciència i tècnica. “Aquesta compra és l’últim serrell dels acords que van permetre l’adquisició de l’antic celler cooperatiu construït per Bernardí Martorell, a partir d’ara denominat Celler de Cambrils“, expliquen fonts municipals.

En aquest espai patrimonial declarat Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), que va tancar les portes l’estiu del 2018, s’hi conserven encara bona part dels objectes ara de propietat municipal i que ja formaven part del llibre de registre del Museu d’Història de Cambrils en condició de dipòsit de la Cooperativa, fruit del conveni que va permetre obrir el Museu Agrícola de Cambrils al 1998 i mantenir-lo obert durant 20 anys. “El conjunt és format sobretot per objectes cedits a la Cooperativa per particulars membres d’una cinquantena de famílies cambrilenques d’origen pagès, a més de part de la maquinària pròpia de l’activitat econòmica portada a terme en els darrers 100 anys a les diferents instal·lacions de l’antiga Cooperativa Agrícola i Caixa Agrària de Cambrils“.

Preservar la unitat de la col·lecció

Segons comenten les mateixes fonts, “per part dels agents implicats, s’ha intentat que tots aquests objectes, que es conserven en situació de reserva als diferents espais del Museu d’Història de Cambrils, poguessin mantenir per sobre de tot la unitat de la col·lecció i que no es disgreguessin, ja que són memòria viva de la història recent del municipi. Per aconseguir-ho, calia procedir a un inventari exhaustiu global previ a la taxació econòmica del valor del conjunt, feina que havia d’encarregar-se a una empresa especialitzada“.

Tot el procés es va iniciar al maig de 2020 amb la contractació per part de l’Ajuntament de Cambrils de Mònica Piera Miquel, doctora en Història de l’art per la Universitat de Barcelona i diplomada en Works of Art per Sotheby’s a Londres. Dedicada al coneixement de les arts decoratives, especialment del moble i objectes de fusta, Piera és assessora tècnica en mobiliari del Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya i ha realitzat treballs de catalogació i/o valoració d’obres d’etnografia per diversos museus catalans. En les primeres setmanes de la represa, l’especialista va venir a Cambrils amb un equip de tres persones per fer la taxació dels 305 lots que contenien els prop de 800 objectes que van ser valorats per llistats i se’ls va adjudicar un número d’identificació.

La tasca feta peça a peça amb rigor i professionalitat, va permetre disposar d’una taxació a preu de mercat que arribava a 27.565 euros, import que va ser acceptat per totes les parts, fonamentada també amb fotografies individuals d’identificació“. El preu de mercat de cada una dels objectes museístics es va establir sota el criteri del que pagaria un comerciant a la propietat. “Per tant, no es regeix sota el preu que es demana en les botigues d’antiquaris, sinó un preu real de possible compra en directe d’un conjunt com aquest. Entre els factors que es van tenir en compte destaquen l’interès de l’obra, la raresa i l’estat de conservació“, expliquen.

En tractar-se en part de peces ja inventariades al Museu d’Història de Cambrils, tot el procés va comptar amb l’assessorament del Servei de Museus de la Generalitat de Catalunya que va donar suport tècnic als diferents departaments de l’Ajuntament de Cambrils implicats en l’operació. “Haver portat a bon port l’adquisició del fons permet ara al Museu d’Història de Cambrils disposar de les mans lliures per plantejar una intervenció integral al Celler de Cambrils, continent i contingut, que faci possible l’obertura i el gaudi a la ciutadania“.