El Consell Regulador de la Denominació d’Origen Terra Alta ha presentat una denúncia formal davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) “pel tancament del Portal de Participació en l’avaluació ambiental del web del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, una eina que facilita la transparència així com el control, seguiment i accés a la documentació de plans, programes i projectes amb incidència ambiental“, explica aquesta organisme en un comunicat.

Davant d’aquesta situació, i atenent a Dret, el Consell Regulador de la DO Terra Alta considera “que el fet que el Portal de Participació ja no mostri cap mena de resultat sobre la documentació vinculada a les energies renovables suposa un retrocés i un obstacle per als seus interessos respecte als projectes de centrals eòliques projectades al territori. Amb aquest tancament, no es pot accedir directament a la informació sinó que s’ha de sol·licitar a l’Administració i esperar resposta. A més, denuncia també “el greuge comparatiu que suposa que altres plans, programes i projectes sotmesos a avaluació ambiental sí que se sotmetin a consultes prèvies de manera oberta en aquest web, discriminant així els projectes d’energies renovables“.

Una ‘greu vulneració’ a la informació ambiental

Aquest tancament, que es va produir a inicis del passat mes de desembre, “suposa una vulneració del dret d’accés a la informació ambiental de la ciutadania, entrant en conflicte, a més, amb multitud de normes que regulen aquesta qüestió com ara el Conveni sobre l’accés a la informació, la participació del públic en la presa de decisions i l’accés a la justícia en matèria de medi ambient”. Una disposició acordada a Aarhus (Dinamarca) el 25 de juny de 1998 i firmada i ratificada posteriorment per l’estat espanyol.

Totes aquestes normes són importants perquè preveuen com a informació sobre medi ambient “aquella que es refereix directament a l’estat dels elements del medi ambient (aire, atmosfera, aigual, sòl, terres, paisatge, paratges naturals, diversitat biològica…) i la interacció entre aquests elements, així com factors relatius a l’energia, el soroll, les radiacions, i els acords relatius al medi ambient (polítiques, lleis, plans i programes) que puguin tenir efectes sobre els elements esmentats“, manifesten les citades fonts. La restricció d’accés a la informació ambiental propiciada per l’elecció de no publicar determinats documents en el Portal de Participació “és profundament desajustada a Dret i vulnera els drets de la ciutadania en matèria d’accés a la informació ambiental. Portar a terme aquesta restricció arbitrària opera en detriment de l’existència d’una participació efectiva i real“.

Aquestes normes preveuen també que “les informacions sobre medi ambient seran posades a disposició del públic tan aviat com sigui possible” (Conveni d’Aarhus), que “en relació amb la difusió d’aquesta informació, els Estats membre de la Unió Europea adoptin les mesures necessàries per garantir que les autoritats organitzin i actualitzin la informació sobre el medi ambient amb visió a la seva difusió activa i sistemàtica” i que “els Estats membre garanteixin que la informació mediambiental es faci disponible progressivament en bases de dades electròniques de fàcil accés al públic a través de xarxes públiques de telecomunicació” (article 7.1  de la Directiva 2003/4/CE).

Crítiques a la “informació restringuida”

Segons el Consell Rector de la DO Terra Alta, “des del Departament de Territori i Sostenibilitat tan sols s’ha publicat una nota aclaridora al respecte on s’assegura que tal com estableix la normativa, en aquesta primera fase, que és prèvia a la sol·licitud d’autorització i la tramitació del projecte, la publicitat i la participació és restringida“. Tanmateix, des del Departament no se cita quin és el precepte legal de la “normativa” que restringeix aquesta participació en una primera fase. Entenent que es fa referència al Decret Llei 16/2019 de 26 de novembre de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables, cal remarcar que de la seva lectura es pot afirmar que no es determina en cap cas aquest règim de participació “restringida”.

Que el conjunt de la població atorgui el seu punt de vista des de l’inici de la tramitació d’un projecte d’aquestes característiques proporciona a l’Administració una visió de gran valor, no només de la realitat econòmica, social, ambiental i paisatgística del territori on s’implantaran els projectes, sinó també de la compatibilitat dels mateixos amb la normativa urbanística existent als municipis. “Tancar les portes a aquesta participació és un retrocés que pot comportar que projectes amb poc recorregut per les seves incompatibilitats puguin arribar a fases més avançades de la seva tramitació administrativa quan poden no ser viables, factor que també comporta una disminució en l’eficiència de l’Administració pública en detriment del territori afectat“, conclou el comunicat.