El Consell Regulador de la DOQ Priorat impulsa un estudi que promou la instal·lació d’energies cent per cent renovables als seus cellers. L’ens aposta per fomentar l’autoconsum d’energia elèctrica d’origen renovable instal·lat en edificacions existents. Per dur a terme aquest projecte, un tècnic en energies renovables realitza una primera visita als cellers i, fruit de l’entrevista personal i la inspecció de les instal·lacions, determina quina és la seva despesa energètica i en proposa les primeres accions d’estalvi energètic

El Consell Regulador de la DOQ Priorat impulsa, entre els 107 cellers que aplega, la realització d’un estudi per determinar quines són les necessitats d’energia elèctrica de cadascun dels cellers per assessorar-los, fomentar l’estalvi energètic i, a la vegada, promoure la implementació d’instal·lacions renovables amb l’objectiu d’esdevenir cent per cent autosuficients.

Aquesta iniciativa, pionera en el sector vitivinícola català, està alineada amb la Llei 16/2017 del canvi climàtic aprovada pel Parlament de Catalunya i que promou: “la implicació de les comunitats locals per impulsar l’autoconsum a partir d’energies renovables amb la utilització d’espais ja alterats ” explicava Sergi Saladié, geògraf i professor de la Universitat Rovira i Virgili, mentre afegia “aquest tipus d’instal·lacions productores d’energia son més sostenibles i racionals ja que, entre d’altres qüestions, evitaran la construcció de noves línies elèctriques tal com plantegen els macroprojectes de renovables“.

Oposició a grans projectes que malmetin el medi natural i el paisatge

El Consell Regulador de la DOQ Priorat defensa, des de fa més d’una dècada, la implementació racional d’energies cent per cent renovables. De fet, l’ens ha aprovat en diverses sessions plenàries mocions per oposar-se a la instal·lació de grans projectes que contemplen la construcció de centrals de producció d’energia que agredeixen el medi natural i que no s’integren adequadament en el paisatge.

Des del Consell Regulador de la DOQ Priorat prioritzem la producció energètica cent per cent renovable que ha d’estar estretament vinculada amb l’estalvi energètic” per això fem aquest primer pas que, sobretot, “és de conscienciació cap a la transició en la producció i el consum energètic“, afirmava Salus Àlvarez, president del Consell Regulador de la DOQ Priorat.

Des de fa anys, el Consell Regulador de la DOQ Priorat impulsa accions de preservació del patrimoni natural. D’una banda; les noves plantacions de vinya són autoritzades i controlades per un tècnic del Consell, que treballa sempre atenent criteris de sostenibilitat i de preservació de la biodiversitat del territori. A la vinya, d’altra banda, des del Consell Regulador es promou que el cultiu sigui el màxim respectuós amb la biodiversitat del seu espai natural.