Com  cada any per aquestes dates -i ja em fa deu-, l’Associació Catalana de Sommeliers demana la col·laboració del món del vi, en aquesta acció solidària adreçada als nens i nenes amb menys recursos per tal que puguin rebre una joguina en aquestes dates. Enguany el bescanvi de les  ampolles de vi donades pels cellers socis de l’ACS va dirigida a la campanya  Els seus drets en joc  de Creu Roja Juventut

La joguina educativa és un element que perdura al llarg de la vida de la persona i que és de vital importància, amb joc simbòlic es crea una representació de la realitat amb la qual l’infant pot familiaritzar-se amb la realitat social i cultural que l’envolta així com adquirir i desenvolupar habilitats i capacitats afectives, socials, intel·lectuals, creatives, comunicatives i físiques“, expliquen des de l’Associació. “Per jugar -continuen- no és imprescindible acumular moltes joguines, amb la qual cosa tenir consciència sobre el  consum responsable que permet a l’infant reflexionar sobre el valor del SER per sobre del TENIR”.

Amb quins tipus de joguines s’hi pot participar?

Poden ser  puzzles, jocs de taula cooperatius, llibres pels més grans i contes infantils pels més petits, jocs simbólics, sempré i quan no estigui discriminat per sexe. “La joguina educativa permet adquirir els valors de respecte i tolerància cap a les persones, les normes i les regles, i potenciar la socialització enfront de l’individualisme“.

Des de l’ACS comenten que “apostem per que siguin joguines no sexistes, no bèl·liques i noves, en primer lloc perquè és important que els infants tinguin accés al mateix tipus de joc i joguines independentment del seu sexe perquè es familiaritzin amb aspectes de la realitat sense distinció de rol per diferència de gènere, i també per evitar la violència i fomentar la socialització dels infants en una cultura de pau, l’educació en valors i el joc simbòlic esdevenen claus per al creixement i desenvolupament dels infants en aquests valors i perquè no creiem que hi hagi una infància de primera ni de segona categoría i per tant tots els infants tenen dret a estrenar una joguina“.

Aquest ‘canvi’ d’una joguina per una ampolla de vi es podrà fer el dimarts vinent, dia 14 de desembre, a la botiga Wine Palace de l’Avinguda Sarrià (28) de Barcelona.