El Departament d’Empresa i Coneixement ha obert una línia d’ajuts d’1,65 milions d’euros per als cellers amb DO catalanes afectats econòmicament per la pandèmia de la Covid-19. Aquestes aportacions s’adrecen als cellers amb treballadors d’alta afiliats al sistema especial per a treballadors per compte d’altri agraris. L’import màxim de la subvenció per cada celler és de 6.000 euros.Un cop publicades les bases al DOGC, en els propers dies s’obrirà la convocatòria per poder sol·licitar-les

La subvenció consisteix en una aportació màxima de 1.200 euros per cada treballador d’alta al sistema especial per a treballadors per compte d’altri agraris en algun moment del període inclòs entre el 14 de març i el 31 de desembre de 2020, amb un màxim de 6.000 euros per celler. L’import serà en base de la durada de l’alta de cada treballador: 900 euros per una durada entre 2 mesos i menys de 4 i 1.200 euros per una durada de 4 mesos o més. L’import s’abonarà en un únic pagament en el moment en què es resolgui la concessió.

L’afectació de la pandèmia en l’activitat dels cellers amb denominació d’origen s’explica, fonamentalment, per l’aturada de l’activitat del canal de distribució HORECA (hotels, restaurants i cafeteries), pel tancament d’hotels, restaurants, bars i cafeteries des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma del mes de març per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. Un tancament que -en principi- acabarà el proper dia 23 de novembre.

La disminució dels ingressos dels cellers serà de fins el 35%

El ritme intern dels cellers ha disminuït per l’aplicació de les mesures per prevenir la transmissió del virus. Alhora, les exportacions agroalimentàries de Catalunya durant el primer semestre de 2020 han crescut un 9,18% en valor i un 4,37% en volum respecte del mateix període de 2019, segons les dades del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, mitjançant l’empresa pública Promotora dels Aliments Catalans (PRODECA) a partir de les dades provisionals de l’Agència Tributària. Però en el sector del vi i el cava, que representa el 4,07% de les exportacions, han disminuït un 13,55% en valor i un 5,49% en volum respecte del mateix període de 2019. En aquesta situació els consells reguladors de les denominacions d’origen preveuen que la disminució dels ingressos dels cellers en 2020 serà de fins al 35% respecte de l’any anterior.

A Catalunya hi ha 11 denominacions d’origen relatives al vi amb uns 600 cellers inscrits. El teixit empresarial dels cellers el componen majoritàriament petites i mitjanes empreses, les quals tenen menys recursos que les empreses grans per mantenir la seva activitat i l’ocupació en el context de la pandèmia provocada per la covid-19 i, alhora, també menys recursos per accedir als mecanismes de finançament que la Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat han posat en funcionament. Per aquest motiu aquests ajuts reconeixen la singularitat dels cellers com a pimes en relació amb els seus nivells de facturació i el nombre i el règim d’afiliació dels seus treballadors.

En aquest context, el Departament d’Empresa i Coneixement ha decidit posar en marxa aquesta línia de subvencions específica amb l’objectiu de contribuir al manteniment de l’activitat dels cellers. Un cop publicades les bases al DOGC, en els propers dies s’obrirà la convocatòria per poder sol·licitar les subvencions.