La DO Tarragona i l’INCAVI a partir d’un estudi portat a terme per analitzar els efectes que la càrrega de poda té en el macabeu -la varietat emblema de la DO Tarragona- han constatat que aquesta pràctica influeix en la qualitat final dels vins elaborats en aquest territori.

Els resultats de l’estudi demostren que “la càrrega de poda té una incidència directa sobre la producció de raïm, tot i que la planta tendeix a autoregular-se. Així mateix, la càrrega de poda incideix també en la qualitat dels vins resultants: a més càrrega, més producció, però els vins són més suaus, més fins. Per contra, si es redueix la càrrega de poda, els vins són més complexes. Per tant, segons es deixi més o menys càrrega, els vins difereixen pel que respecta al resultat i això implica que van dirigits a dos segments de mercat diferents“, comenten fonts de la DO.

Segons els resultats de la investigació, “aquest augment de càrrega de poda no manté la mateixa relació que el nombre de borrons deixats, ja que la planta reacciona a una menor càrrega de poda, amb la brotada del braguer i de borrons de la fusta de més de dos anys. Com una major càrrega de poda no fa que els borrons deixats produeixin, la planta manté un cert equilibri. Un cop obtinguts els resultats de l’anàlisi del most i del vi procedents de diferents càrregues de poda, es conclou que les diferents càrregues condicionen la maduració del raïm, variant la seva composició. Tanmateix, cal remarcar que un major rendiment comporta que els vins siguin més lleugers, amb menys graduació i menys extracte sec, però molt fins i agradables“.

Resultats de l’estudi a l’abast del sector viticultor
Les conclusions extretes de l’estudi de càrrega de poda estaran disponibles per a viticultors i elaboradors que formen part de la DO Tarragona, i per organismes i entitats públiques i privades, no només del territori català, sinó també d’altres regions vitivinícoles europees. Tot, amb l’objectiu d’incentivar a cellers i entitats del sector (fonamentalment altres Denominacions d’Origen) a què puguin aplicar les conclusions extretes de l’estudi en els seus propis territoris. D’altra banda, des de la Denominació d’Origen es continuarà treballant en l’estudi del comportament d’aquesta varietat per veure com està afectant la sequera i es pugui adaptar al canvi climàtic.